Економски раст

Тржиште је изузетно ефикасно средство за расподелу ресурса и балансирање потражње и понуде, али оно не поштује одрживи праг производње природних система.

Економија и животна средина
Отпад
Транспорт
Енергија
Климатске промене

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe