Наша земља у будућности

Од времена када се издвојио као посебна врста, човек се непрестано сусреће са ограничењима која му намеће животна средина. Немогућност да се пронађе довољно дивљачи, да се произведе довољно хране или сакупи довољно дрвног материјала доводила је до изненадног пада бројности људских популација, а у неким случајевима и до нестанка читавих цивилизација.

Ово поглавље се темељи на истраживању и мишљењима тима експерата Института за посматрање света (Wоrldwаtсh Inѕtitutе), приказаних у извештајима Стања света и на интернет страници Знакови живота http://www.worldwatch.org/vsonline.

Ограничења животне средине
Економски раст
Друштвени аспекти
Одрживи развој
Одрживи развој у Републици Србији

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe