Грађанска права

Историја је показала да су најважније промене доношене путем инцијатива које су покретане одоздо, из доњег дела друштвене лествице према врху, а не обрнуто
Индивидуални принцип важности

Обликовање нашег света
У Републици Србији

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe