Превентивне мере

Многе опасности по здравље присутне су на местима у којима боравимо сваког дана, као што су куће у којима станујемо, игралишта или јавни објекти. Тако на пример, живот у близини места где се одлаже опасни отпад може значајно да повећа ризик од појаве болести код новорођенчади. Додатне опасности по здравље потичу од саобраћаја, загађења ваздуха, воде и земљишта.

Превентивне мере су осмишљене да би се смањиле опасности по здравље. (ЕЕА, 2002).

Кликните на палицу машине да сазнате више:

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe