У Републици Србији

Везу између квалитета животне средине и људског здравља није тако једноставно утврдити због великог броја других фактора који утичу на људско здравље у Републици Србији. Посебно је комплексан задатак повезати морталитет, инвалидитет и морбидитет са одређеном деградацијом животне средине или загађењем.

У Европском извештају о здрављу 2005. године, под насловом “Јавна здравствена акција за здравију децу и становништво“, Србија је класификована као Еуро-Б, земља са ниским морталитетом и деце и одраслих.

Главни узроци смртности
Загађење и здравље
Законодавни оквир
Стратегије, програми, иницијативе

За више информација:

• Министарство здравља http://www.zdravlje.gov.rs

• Министарство животне средине и просторног планирања http://www.ekoplan.gov.rs

• Институт за јавно здравље Др Милан Јовановић Батут http://www.batut.org.rs

• Градски завод за јавно здравље Београд http://www.zdravlje.org.rs

• Секретаријат за здравство Београд http://www.beograd.org.rs

• Удружење за јавно здравље Србије http://www.ujzs.org

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe