Сметње здравом животу

Људско здравље зависи од доступности и квалитета хране, воде, ваздуха и места за живот. Вековима је већ познато да животна средина утиче на здравље људи.

Људи могу да буду изложени утицају бројних фактора животне средине на различите начине - ваздух, вода, земљиште, храна и материје могу да дођу у контакт са кожом или могу да се удахну.

Здравље може бити угрожено различитим облицима нарушавања квалитета животне средине:
- загађење ваздуха
- загађење хране и воде
- загађење земљишта

Здравље може бити угрожено и неким факторима који се природно јављају у животној средини као што су:
- ултраљубичасто зрачење
- радон који се јавља у природи

Здравље може бити угрожено и неким другим претњама које потичу од широког спектра различитих људских активности:
- дисперзија олова и хемијског отпада
- загађење буком итд.

Људи могу бити изложени овим утицајима практично на сваком месту: унутра или напољу, код куће, на послу, на местима за игру и одмор, или на било ком другом месту. Сви ми се налазимо под специфичним ризицима и на нас утичу:

-услови становања
-хемикалије у кући
-несреће на путу

Промене у стилу живота, као што је претерана потрошња хране, која доводи до гојазности, постала је уобичајена болест која погађа 300 милиона људи на свету.

Одређивање степена изложености штетним дејствима животне средине је од кључног значаја за утврђивање утицаја на људско здравље. Случајан контакт са загађујућим материјама може да има занемарив ефекат, али продужени контакт обично доводи до озбиљних здравствених проблема. Веома често се здавствене последице на јављају одмах. Тако на пример, одређене врсте малигних обољења имају латентан период који може да траје и преко 20 година.

Индивидуална телесна реакција на опасности из животне средине често зависи од личне подложности, која укључује и генетско наслеђе. На пример, загађење ваздуха има другачији ефекат на људе са астмом него на здраве особе.

Лична активност такође има значајну улогу у одређивању у ком степену ће фактори животне средине бити штетни. Ризик од појаве здравствених проблема може бити значајно повећан, на пример, код деце која се играју у песку који је загађен оловом, или код људи који возе бицикл по врло загађеним градским улицама.

Многе болести су изазване комбинацијом фактора: социјалним и економским приликама, начином живота, исхраном, итд., па у тим случајевима није могуће издвојити само један појединачни фактор који изазива неку одређену болест.

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe