Људско здравље и животна средина

Људско здравље и благостање захтевају чисту и складну животну средину у којој одређену важност имају физички, психолошки, социјални и естетски чиниоци. Животна средина треба да се посматра као ресурс за побољшање услова живота и повећање благостања.
Светска здравствена организација – СЗО

Сметње здравом животу
Здравље становника Европе
У Републици Србији
Превентивне мере

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe