У Републици Србији

Упоредо са економским развојем, у Србији се дешавају и промене у потрошачким навикама које намећу нове притиске на животну средину, као што су прекомерно стварање отпада, загађење пореклом из фосилних горива као последица производње све већих количина енергије, загађење пореклом из све интензивнијег транспорта итд.

Међутим, поред низа проблема у животној средини који захтевају системска решења, овај проблем отвара широко поље деловања сваком појединцу да значајно допринесе побољшању ситуације. Свако од нас може научити да боље контролише своје потрошачке навике и тако смањи сопствени негативан утицај на околину. Довољно је да:

• смањимо све оно непотребно трошење “трошења-ради”, које је само себи сврха и које нема за циљ да нам обезбеди производ или услугу који су нам неопходни;

• правимо паметне изборе бирајући производе који мање загађују животну средину, односно чијом се производњом и коришћењем смањује: потрошња природних ресурса, емисија штетних и опасних материја, производња отпада; и на крају да се трудимо да

• ефикасније употребимо ресурсе које иначе трошимо.

У прављењу паметног избора значајно нам могу помоћи широм света присутне ознаке на производима које говоре о њиховом утицају на животну средину. У ову сврху у Србији је 2009. године уведен национални програм доделе еколошког знака.

С друге стране, како би потрошачу било загарантовано да ће за своја уложена средства добити производ или услугу коју очекује, неопходно је обезбедити заштиту права потрошача.

Организације цивилног друштва (ОЦД) доприносе својим активностима промоцији одрживе потрошње и промени потрошачких навика у Србији.

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe