Шта може да се уради

Потрошња и производња су међусобно повезане. Ефикасан приступ за смањење негативних последица које производи постојећи ниво потрошње и за промену образаца потрошачког понашања треба да укључи све заинтересоване субјекте у дијалог. Ефикасан приступ значи и развијање стратегија и спровођење утврђених мера.

Постоји неколико приступа који подстичу потрошњу и производњу која је у складу са животном средином.

Правила
Еко-ознаке
Еколошке таксе
Боље информисање

Грађани могу значајно да утичу на различите секторе економије тако што мењају одлуке које доносе приликом куповине производа у продавницама и супермаркетима. Недавна социолошка истраживања су показала да се свест о животној средини повећава у корелацији са примањима домаћинства.

Зелени Европљани

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe