Потрошња данас

Три од четири европска домаћинства поседују бар један аутомобил, а овај проценат се повећава сваке године. Потрошачи захтевају простор и представљају велики терет за природне ресурсе, а производња, употреба и одлагање роба широке потрошње доприноси загађењу ваздуха, воде и земљишта. Из свега наведеног јасно је да европска домаћинства имају значајан утицај на животну средину.

Потрошачке навике се вероватно неће променити у наредним годинама. Међутим, све више грађана постаје свесно да селективна потрошња и мања производња отпада смањује притисак на животну средину.

Шта може да се уради?

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe