Потрошачко друшво

Када се потрошња у Европи посматра у целини, домаћинства троше 25-30% воде за пиће, 20% електричне енергије и преко 70% произведених добара.

Потрошња данас
Ефекти потрошње
У Србији
Шта може да се уради?
И ти можеш да помогнеш

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe