Пројектовани раст становништва у следећих педесет година може утицати на економски раст непосредније него иједан други тренд. Према предвиђањима, 2050. године број становника на Земљи достићиће:
а. Између 7 и 8 милијарди
б. Између 8 и 9 милијарди
в. Између 9 и 10 милијарди
г. Између 10 и 11 милијарди
       
Континуирано смањивање биодиверзитета представља једну од најважнијих претњи за животну средину. Колики проценат сисара је сврстан у категорију рањивих врста или је у непосредној опасности од изумирања?
а. 15
б. 25
в. 35
г. 50
       
Чињеница да су у новије време пронађени нетакнути остаци људских тела у високопланинским глечерима говори нам:
а. Да Земља постаје топлија.
б. Да се Земља приближава Сунцу.
в. Да су глечери почели да се померају.
г. Да су археололошке технике постале ефикасније.
       
На глобалном нивоу, који проценат воде искоришћен за људске потребе се користи у пољопривреди?
а. 70
б. 80
в. 90
г. 95
       
Која од наведених болести се данас сматра најопаснијом?
а. Ебола
б. ХИВ/Сида
в. Болест лудих крава
г. Све наведене болести
       
Који од наведених градова је највећи, са 28 милиона становника?
а. Бомбај
б. Мексико Сити
в. Токио
г. Њујорк
       
Ако градови наставе да расту онако како је то предвиђено, до 2010. године у њима ће живети више од половине целокупне људске популације, чиме ће свет, по први пут у историји, постати више урбана него рурална средина. Тачно или нетачно?
а. Тачно
б. Нетачно
   
Од половине двадесетог века, површине земљишта засејане житарицама по глави становника опале су са 0,24 хектара на:
а. 0,18
б. 0,12
в. 0,10
г. Нису забележене никакве промене
       
Површина тропских шума која нестаје сваке године износи:
а. 9 милиона хектара – приближно величина Мађарске
б. 11 милиона хектара – приближно величина Бугарске
в. 14 милиона хектара – површина већа од површине Грчке
г. 17 милиона хектара – приближна површина три балтичке државе
       
У другој половини прошлог века улов океанске рибе порастао је са 19 милиона тона на преко 90 милиона тона. Океани не могу издржати већи годишњи улов од:
а. 15 милиона тона
б. 55 милиона тона
в. 95 милиона тона
г. 125 милиона тона
       
У последњих неколико година, годишња производња аутомобила у просеку је износила:
а. 15 милиона
б. 37 милиона
в. 55 милиона
г. 105 милиона
       
У погледу обновљивих извора енергије, најузбудљивије техничко достигнуће је:
а. Развој соларних материјала за покривање кровова
б. Развој ветрогенератора
в. Сагоревање биомасе
г. Коришћење снаге плиме и осеке
       
У садашњем тренутку, просечна очекивана дужина живота повећала се са 35 година на:
а. 44 године
б. 55 година
в. 66 година
г. 77 година
       
Према проценама, колики је број људи који су неухрањени и премршави на глобалном нивоу у садашњем тренутку?
а. Око 550 милиона
б. Око 700 милиона
в. Око 850 милиона
г. Преко милијарду
       
Данас се у свету дневно произведе 67 милиона барела нафте. Када би потрошња нафте по глави становника достигла данашњу потрошњу у Сједињеним Америчким Државама, укупна потрошња нафте на глобалном нивоу била би:
а. 460 милиона барела дневно
б. 360 милиона барела дневно
в. 260 милиона барела дневно
г. 160 милиона барела дневно
       
Која од наведених тврдњи је у сагласности са концептом одрживог развоја?
а. Број посечених стабала не сме бити већи од укупног броја посађених стабала.
б. Емисије угљеника не смеју превазилазити капацитете природе за прераду атмосферског угљен диоксида.
в. Ерозија земљишта не сме превазилазити природан темпо формирања новог земљишта.
г. Све наведене тврдње.
       
Образовање које нам је сада потребно да спасимо Земљу није само питање ширења информација, јер је планета већ преплављена информацијама. Образовање које нам је потребно је више ширење мудрости. Тачно или нетачно?
а. Тачно
б. Нетачно
   
Коју од следећих порука је папа Јован Павле II послао Европљанима непосредно пре политичких промена у Централној и Источној Европи?
а. Ми морамо помирити човека и животну средину, и тако заштити целовитост природе.
б. Ми морамо помирити човека са човеком, тако да грађани Европе прихвате друге становнике овог континента који имају различите културне и вредносне системе.
в. Ми морамо склопити мир између човека и његовог сопственог идентитета, и тако наново створити целовиту и недељиву визију човека и света.
г. Све наведено
       
© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe