Које од наведених зелених активности су Европљани, према истраживањима, најспремнији да подрже?
а. Финансијска подршка организацијама за заштиту животне средине
б. Коришћење превозних средстава која мање загађују околину
в. Раздвајање кућног отпада за рециклажу
г. Уштеда енергије у домаћинству
       
У поређењу са обичним сијалицама, колико троше сијалице које штеде енергију?
а. Једну петину
б. Четвртину
в. Трећину
г. Половину
       
Експрес лонац троши 20 процената мање енергије од обичне посуде за кување. Тачно или нетачно?
а. Тачно
б. Нетачно
   
Више од половине грађана Европе спремно је да купује производе који не наносе штету животној средини. Тачно или нетачно?
а. Тачно
б. Нетачно
   
Колики проценат Европљана је спреман да савесно одлаже отпатке?
а. 45 процената
б. 62 процената
в. 88 процената
г. 100 процената
       
Еко-ознака на производу значи да је штета за животну средину при његовој производњи и употреби минимална. Тачно или нетачно?
а. Тачно
б. Нетачно
   
Која од наведених мера поспешује еколошки прихватљивију потрошњу и производњу?
а. Употреба еко-ознака
б. Увођење еко-опорезивања
в. Дистрибуција одговарајућих еко-инФормација
г. Све наведене мере
       
Подно грејање може смањити потрошњу енергије и до:
а. 8 процената
б. 12 процената
в. 16 процената
г. 20 процената
       
Сијалица од 100 вати даје мање светла од две сијалице од 60 вати. Тачно или нетачно?
а. Тачно
б. Нетачно
   
Које од наведених питања би требало да поставите себи пре него што нешто баците?
а. Да ли могу да поново употребим ову ствар?
б. Ако не могу ја, да ли може неко други?
в. Ако је нико не може употребити, да ли се може рециклирати?
г. Сва наведена питања.
       
Колико додатних кубних метара воде годишње потроши чесма која капље?
а. 10
б. 25
в. 35
г. 50
       
Који од наведених поступака може побољшати ефикасност управљања отпадом у домаћинству?
а. Избегавати паковања са превише амбалаже при куповини
б. Куповати радије дуготрајне и незагађујуће производе
в. Куповати само онолико колико је потребно
г. Сви наведени поступци
       
© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe