Опасне хемикалије

Да ли је нека хемикалија опасна по људе или екосистеме зависи од њених својстава, врсте, средине у којој се налази, концентрације и степена потенцијалног излагања.

Јавност би требало да буде информисана о производима из свакодневне употребе који садрже опасне супстанце.

Праћење путања одређених опасних хемикалија у животној средини је често веома компликовано, јер неке хемикалије доспевају у њу и природним путевима. Када се једном нађу у животној средини, хемикалије се укључују у сложене природне, атмосферске, гео-хемијске и биолошке циклусе.

Пестициди, који се сада налазе на црној листи у неким земљама, дуго времена су сматрани тријумфом хемије над природом

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe