Употреба хемикалија

Хемикалије су разлог за бригу. Значајан број ових једињења улази у састав милиона производа широке потрошње, а одатле доспева и до животне средине.

Многе хемикалије се испуштају директно у животну средину или се бацају након употребе. Отровни производи се могу наћи у ваздуху, води, земљишту, биосфери, као и у храни коју једемо.

Утицај хемикалија на животну средину није довољно систематски истраживан последњих година, пре свега због изузетне сложености хемијских производа и темпа њиховог развоја. Ипак, ова истраживања су показала да постоје озбиљни и нежељени ефекти, како по људско здравље, тако и по животну средину.

Хемикалије у домаћинству

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe