Тржиште за хемикалије

Научници су до сада идентификовали више од 10 милиона хемијских једињења, како природних, тако и оних које је човек створио. Око 100.000 једињења се комерцијално производи, а 200 до 300 нових једињења уводи се на тржиште сваке године.

Процене показују да се у свету годишње произведе око 400 милиона тона различитих хемикалија. Европа је један од региона са највећом производњом хемикалија на свету, са уделом од 38% на светском нивоу.

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe