Шта може да учини јавност?

Јавност значајно доприноси проблему отпада. Развијањем навика да се одговорно купује и побољшањем метода одлагања отпада, могуће је значајно поправити ситуацију.

Одговорни чланови друштва треба да:

• сортирају свој отпад и учествују у рециклирању и програмима вишекратне употребе;

• бирају трајне производе, са продуженим роком употребе;

• дају предност рециклираним и рециклабилним производима;

• смањују амбалажу и поново је користе када год је то могуће; и

• компостирају биоразградљиве материјале.

Јавност би требало да буде упозорена на често коришћене производе који садрже опасне супстанце.

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe