Решења за проблем отпада

Постоје четири основна принципа за боље управљање отпадом и неколико начина да се овај проблем реши:

• смањење потрошње енергије и сировина;

рециклирање отпадних материјала;

вишекратна употреба производа;

спаљивање отпада да би се искористио сав енергетски потенцијал и смањила његова запремина (инсинерација);

закопавање отпада на депонијама (у јамама и каналима); и

компостирање органских материја.

Међутим, већина техника за прераду отпада има и одређене утицаје на животну средину.

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe