Животни циклуси

Проблеми отпада могу се боље разумети уколико се посматра животни циклус материјала који улазе у његов састав, од њиховог настанка до крајњег одлагања.

Материјали постају отпад као последица различитих производних и потрошачких процеса. Споредни нус-продукти настали током ових процеса трансформације који се ослобађају директно у ваздух или у воду називају се емисије. резидуали са којима се даље манипулише пре коначног испуштања или одлагања називају се отпад.

Када једном настане, отпад може бити поново употребљен, рециклиран, транспортован на даљу обраду (да се смањи његова токсичност), спаљен (да се смањи његова запремина) или закопан на депонији.

Животни циклус
папира
стакла
органских производа
пластике

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe