Потрошња и отпад

Савремено друштво троши све веће и веће количине енергије и природних ресурса. Као резултат ове потрошње стварају се огромне количине отпада, долази до загађења ваздуха и воде и стварања киселих киша. Све то представља озбиљну претњу за глобалну животну средину. Људи су накупили толико велику количину отпада, да њиме више не могу правилно да управљају, тако да ускоро отпад може и да нас затрпа.

У савременом друштву 80% укупног отпада потиче од пољопривредних, индустријских и рударских активности. Преосталих 20% ствара се у домаћинствима. Велики део онога што ми бацамо из наших кућа (пластика, папир, метал, стакло и органске материје) може да се рециклира.

Забринутост због константног повећања количине отпада постала је још озбиљнија због чињенице да све више материјала који га чине има кратак животни циклус. Ово се нарочито односи на паковања производа за свакодневну употребу.

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe