Смањивање загађења буком

Постоје три основна приступа смањењу загађења животне средине бука

Техничке мере

Правне мере

Образовање и информисање

И инжењерске и правне мере захтевају сталне повратне информације кроз истраживање и примену, а могу да буду успешне само ако их јавност подржава.

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe