Изазивачи буке

Главни извори бука су: друмски, ваздушни и железнички саобраћај, индустрија и рекреативне активности.

Кликните на слику да бисте научили више.

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe