Ефекти

Најчешћи ефекат бука је узнемиреност. До осећања узнемирености долази јер бука изазива сметње у комуникацији и поремећај сна, као и осећај опште непријатности и нелагодности током обављања различитих радних активности, као и у току периода одмора.

Поремећај сна
Поремећај сна је вероватно најочигледнији ефекат буке, јер она значајно смањује квалитет сна. Да би се избегли ови поремећаји, појединачни извор буке (као што је звук авиона или аутомобила у пролазу) не би требало да прелази 55 децибела.

Сметње у комуникацији
Степен сметњи које изазива бука током разговора или слушања музике зависи од нивоа буке. При повишеним нивоима буке, говорник је принуђен да појача глас и/или да се приближи слушаоцима да би они могли да га разумеју.

Ниво буке од 35 омета говорну комуникацију међу људима. Нормалан разговор постаје немогућ када бука достигне око 70 dВ.

Психофизиолошки ефекти
Бука најчешће изазива физиолошки стрес код људи, а виши нивои буке изазивају кардиоваскуларни реакције. Многобројна истраживања су доказала да бука има негативан утицај на ментално здравље, делатност и продуктивност људи.

Излагање буци изазива стрес, јер доводи до мерљивих промена крвног притиска и брзине откуцаја срца.

Ефекти буке на биљни и животињски свет у природи још увек нису у потпуности истражени.

Економска цена
Бука има негативне економске импликације. Високи нивои буке могу да умање износ ренте или вредности некретнина у стамбеним зонама. Болести изазване буком, пад продуктивности и велики број несрећа изазваних поремећајем сна имају очигледну економску цену, мада је њу веома тешко измерити.

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe