Бука из животне средине

Процењује се да је:

• око 450 милиона људи у Европи (65% становништва) изложено високим нивоима бука (од 55 током 24 сата), који изазивају узнемиреност и нервозу;

• око 113 милиона људи (17%) изложено је буци нивоа изнад 65 dВ, која изазива озбиљне последице по здравље;

• око 10 милиона људи изложено је неприхватљивим нивоима буке (од 75 dВ током 24 сата).

У великим градовима проценат људи који су изложени неприхватљивим нивоима буке је 2-3 пута већи од националног просека. Постигнута је општа сагласност да нивои спољашње буке не би требало да прелазе 65 dВ током дана, док у новим стамбеним областима они не би требало да прелазе 55 dВ.

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe