Бука

Способност да се чује звук је витална функција за људски опстанак и комуникацију. Међутим, нису сви звуци пожељни.

Нежељени звуци, за које се уобичајено користи термин бука, потичу од људских активности, као што су саобраћај, индустрија и различити послови који се обављају у домаћинствима.

Бука и животна средина
Различити нивои буке
Ефекти
Главни извори буке
У Републици Србији
Смањивање загађења буком

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe