У Републици Србији

Србија има релативно повољне просторно-развојне карактеристике - распоред насеља и урбаних центара (изузимајући брдско – планинска подручја и делимично источну Србију), формиране центре и потенцијалне развојне осовине (дунавско-савска и моравска). Међутим, у Србији постоји вишедеценијски раскол у регионалном развоју са јаком концентрацијом и поларизацијом економских активности, популацијом и социјалном инфраструктуром у деловима развојне осе река Сава – Дунав, нарочито у широј метрополитенској регији Београда и нешто мањег интензитета у Новом Саду и Нишу.

Процес индустријализације
Демографске карактеристике
Просторно-демографски развој
Индикатори урбанизације
Пејсаж
Постојећи национални програми

За више информација:

• Стратегије за смањење сиромаштва http://www.prsp.gov.rs

• Еколошка валоризација подручја Генералног плана Београда – Еколошка карта http://www.zdravlje.org.rs/ekoatlas/indexsa.htm

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe