Важност предела

“Предео” је подручје које је настало акцијом и интеракцијом природних сила и људских активности. Он је кључни елемент индивидуалног и социјалног благостања и квалитета живота.

Предели се деле на природне и културне. Међутим, у Европи скоро да не постоји предео који се може сматрати потпуно ”природним” - без присуства или утицаја човека. Однос људи и природе различит је од места до места, због разлика у физичким условима (топографија, клима, геологија, земљиште и живи свет) и различитих утицаја људских активности.

Предели су драгоцени
Притисак на пределе
Шта друштво може да уради?

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe