Урбанизација

Прве урбане зоне настале су пре 8.000 година у југоисточној Азији. Тада су, по први пут у историји, људи основали стална насеља и почели да користе погодности специјализованог рада. Међутим, већина људи је и даље наставила да живи у сеоским срединама.

Пре неколико векова, напредак у пољопривреди довео је до огромног пораста у производњи хране. Људи су тада одлазили са села у градове јер су се смањивале потребе за земљорадницима, али и зато што су градови нудили више могућности за запошљавање. Данас, када су градови пренасељени и све већи, јављају се озбиљне дилеме о утицајима урбаних зона на животну средину, како унутар, тако и ван граница града.

Поглед на град
Важност предела
У Републици Србији

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe