Који проценат отпада који производи човек потиче из домаћинстава?
а. 10
б. 20
в. 30
г. 50
       
Колико шуме је спашено сваки пут када се рециклира једна тона папира?
а. 1 хектар
б. 3 хектара
в. 5 хектара
г. 10 хектара
       
Колико енергије се може уштедети прављењем рециклираних производа од стакла, а не нових производа?
а. 10 процената
б. 15 процената
в. 20 процената
г. 30 процената
       
Који од предложених представља ефикасан приступ решавању проблема пластичног отпада?
а. Смањење потрошње
б. Поновна употреба
в. Рециклирање
г. Сви наведени приступи
       
Колико кубних метара комуналног отпада настане у Србији годишње?
а. 300.000
б. 1.200.000
в. 2.200.000
г. 3.300.000
       
Који проценат комуналног отпада у Србији се сакупља и одлаже на депоније?
а. 70
б. 60
в. 50
г. 40
       
Која од наведених земаља најбоље компостира свој комунални отпад?
а. Шпанија
б. Португал
в. Данска
г. Француска
       
Напори за смањење производње отпада не треба да се ограниче само на побољшање третмана отпада. Тачно или нетачно?
а. Тачно
б. Нетачно
   
У модерним друштвима 80 процената укупног отпада потиче од:
а. Пољопривреде
б. Индустрије
в. Рударства
г. Свих наведених активности
       
Дневно се производи око 650.000 тона папира на целом свету. Количина папира који се баца због немогућности успешног укључивања у циклус кружења папира износи:
а. 100.000 тона
б. 300.000 тона
в. 500.000 тона
г. 600.000 тона
       
Која од наведених тврдњи о пластичном отпаду је тачна?
а. Велики део овог отпада може бити очишћен и поново искоришћен.
б. Рационалном потрошњом могу се смањити количине отпада.
в. Рециклажом пластике штеде се сировине (нафта) и енергија, а смањује загађење воде и ваздуха.
г. Све наведене тврдње су тачне
       
ПЕТ је скраћеница за:
а. Полиетилен – користи се за производњу кеса и материјала за паковање који могу бити рециклирани
б. Полиетилен терефталат – користи се за производњу флаша за сокове и безалкохолна пића, које се могу рециклирати
в. Полипропилен – користи се за производњу фолија, флаша и судова који могу бити рециклирани
г. Поликарбонат – користи се за производњу флашица за бебе и делова за дечије играчке који могу бити рециклирани
       
© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe