Која од предложених дефиниција загађења буком је најтачнија:
а. Комбинација различитих звукова
б. Узнемирујући звук
в. Сваки нежељен, узнемирујући или штетан звук који оштећује слух или омета слушање
г. Звуци које производе саобраћај и индустрија
       
Најзначајнији извор буке у Србији је:
а. индустрија
б. кафићи
в. саобраћај
г. пољопривреда
       
Постигнут је консензус да, током дана, нивои буке из околине не треба да прелазе:
а. 30 децибела (лако шуштање лишћа)
б. 50 децибела (нормалан разговор у затвореној просторији)
в. 65 децибела (путнички ауто који се креће брзином од 50 километара на сат)
г. 80 децибела (камион који се креће брзином од 50 km/h)
       
Најчешћи ефекти буке су:
а. Нервоза
б. Поремећај сна
в. Ометање комуникације
г. Психо-физиолошки ефекти
       
Нормална говорна комуникација постаје немогућа на нивоу буке од:
а. 50 децибела (нормалан разговор у затвореној просторији)
б. 60 децибела (путнички ауто који се креће споро)
в. 70 децибела (путнички ауто који се креће брже од 60 km/h)
д. 80 децибела (камион који се креће брзином од 50 km/h)
       
Изложеност буци представља стресни фактор за здравље и доводи до одговарајућих промена:
а. Крвног притиска
б. Рада срца
в. Кардиоваскуларних реакција
г. Свега наведеног
       
Проценат становништва изложен неприхватљивим нивоима буке је:
а. Исти за све типове градова и села
б. У градовима два или три пута виши од националног просека
в. Пет пута виши у градовима него у малим селима
г. Ниједно од наведеног
       
Да би се осигурао неометан сан, издвојени звучни инцидент (као што је прелетање авиона или пролазак аутомобила) не сме да буде снажнији од:
а. 30 децибела (лако шуштање лишћа)
б. 50 децибела (нормалан разговор у затвореној просторији)
в. 55 децибела (путнички ауто који ради у месту)
г. 60 децибела (путнички ауто који се споро креће)
       
Главни извор производње буке у Европи је:
а. Саобраћај (друмски, ваздушни и железнички)
б. Индустријске активности
в. Рекреативне активности
г. Све наведено
       
Која врста саобраћаја је одговорна за највећи проценат стварања буке у Европи?
а. Ваздушни саобраћај
б. Друмски саобраћај
в. Железнички саобраћај
г. Све врсте подједнако
       
Који од наведених врста туризма и рекреације могу створити значајне проблеме с буком?
а. Трке мотора и аутомобила
б. Трке ван стаза и коришћење водених скутера
в. Дискотеке и рок барови
г. Све наведене врсте
       
Који од наведених приступа може помоћи у смањивању буке?
а. Боља инжињерска решења и боље просторно планирање
б. Ефикасније и строже законске мере
в. Масовно образовање и подизање јавне свести о утицају буке на људско здравље
г. Сви наведени приступи
       
© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe