Прва урбана насеља појавила су се:
а. Пре 12.000 година
б. Пре 10.000 година
в. Пре 8.000 година
г. Пре 5.500 година
       
Сваког дана, просечан европски град од милион становника утроши:
а. 32.000 тона воде и 200 тона хране
б. 320.000 тона воде и 2.000 тона хране
в. 3.200.000 тона воде и 20.000 тона хране
г. Ниједно од наведеног
       
Сваког дана, просечан европски град од милион становиника произведе:
а. 300.000 тона отпадних вода
б. 25.000 тона угљен диоксида
в. 1.600 тона чврстог отпада
г. Све наведено
       
Више од две трећине становништва Европе данас живи у урбаним подручјима. У Србији тај проценат износи:
а. 76
б. 66
в. 56
г. 46
       
Термин “индикатори урбанизације” обухвата:
а. Број становника, густину насељености, површину урбаног подручја, напуштена подручја, обновљена урбана подручја, итд.
б. Квалитет воде и ваздуха, акустични квалитет и квалитет становања
в. Потрошњу воде, енергије, материјала и производа, као и производњу отпада
г. Сигурност саобраћаја, приступачност зелених површина и квалитет дивљег биљног и животињског света у урбаним подручјима
       
Квалитет урбаног живота и урбане животне средине могао би се побољшати кроз:
а. Изналажење ефикасне примене политика које би се бавиле просторним планирањем, саобраћајем и управљањем природним ресурсима
б. Јачањем економског благостања и повећањем запослености
в. Децентрализацијом процеса доношења одлука и бољом информисаношћу о стању урбане животне средине
г. Свим наведеним
       
Предели се могу поделити на:
а. Природне и културне
б. Природне и вештачке
в. Аграрне и урбане
г. Ништа од наведеног
       
Пределима се придаје важност због:
а. Лепоте
б. Функција које имају као станишта великог броја биљака и животиња
в. Користи које од њих имају локалне привреде
г. Свега набројаног
       
Предели често садрже важне културне елементе и баштину, и играју важну улогу у свести локалних становника, али и целих нација. Тачно или нетачно?
а. Тачно
б. Нетачно
   
Интензивна пољопривреда чини да предели изгледају:
а. Једноличније и стерилније
б. Живописније
в. Привлачније за туристе
г. Ништа од наведеног
       
Туризам и рекреација:
а. Директно зависе од лепоте предела
б. Могу покварити изглед предела
в. Важни су за локално становништво
г. Све наведено
       
Ширење урбаних подручја и неконтролисано насељавање воде ка запоседању природних површина и уништавању предела. Тачно или нетачно?
а. Тачно
б. Нетачно
   
© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe