У Србији већи део становништва живи у урбанизованим срединама. Урбанизација носи са собом проблеме који се негативно одражавају на животну средину. Који проблем сматрате најважнијим?
Да бисте видели опције кликните на следеће бројеве.
            
© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe