Шта може да се уради?

Одрживи туризам може да се подржи на више начина. Кликните на иконице да научите више.

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe