Туризам у Републици Србији

Република Србија располаже бројним ресурсима за развој туризма. Она је, по неким проценама, сврстана међу двадесет најатрактивнијих дестинација у свету и налази се на четрнаестом месту.

Основне информације о туризму
Одрживи туризам насупрот масовном туризму
Национални програми
Сеоски и екотуризам
Хајде да се удружимо

За више информација:

• Центар за одговорни и одрживи развој туризма, http://www.cenort.rs

• ЕкоФорум - Форум за одрживи развој и заштиту животне средине, http://www.ekoforum.org/indех/dеfаult.аѕр

• Министарство животне средине и просторног планирања, http://www.ekoplan.gov.rs

• Министарство економије и регионалног развоја – Сектор за туризам, http://www.merr.gov.rs/ѕеktоri/indехturizаm.рhр

• Мрежа за рурални развој, http://www.raris.org/ruralni_razvoj.htm

• Сеоски туризам, http://www.selo.co.rs

• Туристичка организација Србије, http://www.serbia-tourism.org

• Туристичка понуда Србије, http://www.turizam.co.yu

• Светска туристичка организација(WТО), http://www.unwto.org

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe