Развој туризма

Туризам и рекреација су делатности које се убрзано развијају последњих деценија. Они доносе зараду и нова радна места, повећано разумевање других култура, очување културног наслеђа и инвестиције у инфраструктуру.

Туризам и рекреација се све више убрајају у најважније социјалне и економске активности у Европи. Разлози оваквог раста су значајно побољшане путне мреже, више расположивог новца за одмор, јефтинија путовања и нижи трошкови смештаја и исхране.

Ипак, неки видови туризма и рекреације уништавају природна станишта, мењају изглед и квалитет предела и повећавају конкуренцију за ограничене ресурсе и услуге, као што су земља, пијаћа вода, енергија и пречишћавање отпадних вода.

Осим тога, локално становништво је често принуђено да жртвује неке своје традиционалне обичаје и превише је зависно од прихода од туризма.

Повећање притисака
Будућност европског туризма

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe