Утицаји шумарства на животну средину

У многим случајевима, начини на које се европске шуме користе и како се њима управља доносе опште користи за животну средину, помажући да се заштите, а некад чак и повећају, вредности биодиверзитета и предела. Осим тога, они имају улогу и у заштити квалитета земљишта и регулацији воде.

Међутим, неке праксе, посебно оне које су повезане са интензивном експолоатацијом шума за производњу папира, могу да имају штетан утицај на животну средину.

Шумски пожари

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe