Значај шума

Шуме имају многе важне функције. Основна функција шума је да штите и стварају природне ресурсе.

Кроз процесе фотосинтезе, шуме обнављају резерве кисеоника у атмосфери тако што апсорбују атмосферски СО2 и умањују ефекат стаклене баште.

Шуме обезбеђују животну средину за многобројне биљне и животињске врсте, па тако чувају и одржавају разноврсност природе.

Шуме побољшавају квалитет животне средине, тако што пригушују буку, штите од јаких ветрова и заустављају разношење прашине и штетних гасова.

Оне помажу у регулацији површинског отицаја кишних вода, ублажавају високе и ниске температуре и спречавају ерозију земљишта.

Обављајући ове функције, шуме стабилизују климу и обликују пределе. Шуме су такође омиљена места за одмор и рекреацију.

Шуме и трговина
Рекреација

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe