Шумарство

Посеците шуму похлепе, пре него посечете право дрвеће.
Будистичка изрека

Значај шума
Утицај шумарства на животну средину
Европске шуме
У Републици Србији
Одрживо управљање шумама
Док шетате шумом...

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe