Контролисање приноса

Пољопривреда представља различите начине на које људи користе екосистеме да би производили или узгајали органску материју (пољопривредне културе и стоку). Неки начини служе да повећају приносе (нпр. ђубрење, наводњавање и генетске промене), док други (нпр. употреба инсектицида, хербицида и прављење ограда) смањују губитке приноса пољопривредних култура који настају због присуства штеточина и корова.

Традиционално, сврха пољопривреде је да задовољи потребе за храном и обезбеди сировине за производњу тканина. Међутим, последњих деценија значајно су се променили начини и средства којима се ове потребе задовољавају.

Ове промене су резултат низа фактора: потрошње пољопривредних производа, дистрибуције и прераде хране, генетског и технолошког развоја, прогресивне глобализације пољопривредних тржишта и националне и међународне стратегије развоја пољопривреде.

Пољопривреда у Европи
Пољопривреда у Централној и Источној Европи

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe