Пољопривреда

Људи се баве пољопривредом – коришћењем земље за узгајање биљака и животиња – више од 10.000 година. Примена ђубрења и наводњавања, као и употреба механизације и техника генетског инжењеринга значајно су допринеле увећању приноса пољопривредних култура и одржању људске популације, чија бројност се рапидно повећава. Међутим, тек недавно су постале очигледне праве последице примене ових техника по животну средину, а планета Земља плаћа цену.

Контрола усева
Утицаји на животну средину
Одржива пољопривреда
У Републици Србији
Улога потрошача
FАО: Конзервациона пољопривреда

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe