Улога грађана

Свако може да се залаже за зелену индустрију. Кликните на слике да научите више.

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe