Зелена индустрија

Иако индустрија троши необновљиве ресурсе и у значајној мери загађује животну средину, она има важну улогу у обезбеђивању решења за проблеме животне средине, кроз развој нових технологија и апарата неопходних за ефикасно смањење загађења.

Кликните на илустрацију да сазнате шта се све ради да би се индустријске активности учиниле “зеленим”.

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe