Основни утицаји индустрије

Основни утицаји индустрије на животну средину укључују:

• загађење ваздуха, воде, земљишта и тла;

• стварање и одлагање отпада;

• потрошња огромних количина воде; и

• заузимање великих површина земље.

Ефекти европске индустрије
Индустријске емисије по секторима
Баја Маре инцидент
Бомбардовање Панчева

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe