Европска индустрија

У већини европских земаља, индустрија обезбеђује половину националног доходка.

Сврха индустријске активности је да производи робе за крајњу или посредну потрошњу. Свака производна индустрија у одређеном степену утиче на животну средину, јер троши енергију и сировине. Утицај на животну средину је већи уколико су те сировине необновљиве.

Емисије настале током индустријских активности такође утичу на животну средину. Ово загађење може да се смањи употребом чистих технологија (технологије које спречавају загађење уместо да решавају његове последице) или технологије које штетну емисију насталу током производног процеса отклањају на самом крају процеса производње (зато се и називају технологије “на крају процеса”).

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe