Шта су алтернативе?

Сигурно ћете се изненадити када сазнате како неефикасно аутомобил користи енергију.

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe