Растуће саобраћајне потребе

Растуће саобраћајне потребе су резултат сложених интеракција неколико фактора - економског раста, промена у структури индустријског теретног саобрађаја и социо-економских фактора, који су повезани са порастом зарада и новим моделима коришћења земљишта за путнички саобраћај.

Реални трошкови приватног путничког и теретног саобраћаја су се смањили, док су трошкови јавног превоза порасли.

Економски раст
Путнички саобраћај

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe