За и против

Ефикасан саобраћајни систем је од кључног значаја за економски развој. Могућност кретања појединца ради посла, образовања и одмора сматра се основном карактеристиком савременог начина живота. Интеграција националних тржишта, општи економски раст и виши нивои прихода допринели су да саобраћај постане главни сектор развоја.

Иако су користи од саобраћаја неоспорне, оне имају јако високу цену. Један од основних проблема са саобраћајем је тај што потрошачи плаћају само један део трошкова, док друштво плаћа остатак кроз индиректе последице, као што су загађење ваздуха и саобраћајне несреће.

У оквирима целокупне привреде, саобраћај је често означен као сектор који има најштетнији утицај на животну средину. Изградња и одржавање саобраћајне инфраструктуре представљају значајан трошак у државној потрошњи. Међутим, овим трошковима треба додати и високе трошкове настале због саобраћајних несрећа, штетног деловања буке, загађења ваздуха и потрошње енергије, као и потрошње природних ресурса.

Емисије
Заузимање земљишта
Утицаји на животну средину различитих врста саобраћаја

Не постоји ниједна врста моторног саобраћаја која је нешкодљива за животну средину.

Ипак, неке врсте саобраћаја, као што су железнички или речни, наносе мање штете животној срединини него друмски или ваздушни саобраћај.

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe