Саобраћај

Свет какав данас познајемо и животни стандарди које имамо били би незамисливи без савременог саобраћаја. Људи имају користи не само од могућности запослења далеко од куће где су зараде веће, него и од куповине јефтиније робе широке потрошње и бржег приступа местима за одмор. Али шта су прави трошкови моторног саобраћаја и ко ће их плаћати?

За и против
Растуће саобраћајне потребе
Саобраћај у Републици Србији
Алтернативе

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe