Енергетски сектор у Републици Србији

Енергетски ресурси у Републици Србији су сиромашни (мале резерве нафте и гаса, а највеће резерве лигнита) и географски лоше распоређени. Међутим, Србија има природне погодности за коришћење обновљивих извора енергије, па се очекује да ће се у скоријој будућности њихово учешће у енергетском билансу Србије значајније повећати.

Повећање енергетске ефикасности, рационална употреба енергије и повећање удела обновљивих извора енергије су кључни елементи енергетске политике Србије.

Енергетски ресурси
Енергетске потребе
Производња енергије
Енергетска ефикасност
Утицај енергетског сектора на животну средину
Акције
Националне стратегије и програми
Законодавни оквир

За више информација:

• Министарство рударства и енергетике, http://www.mre.gov.rs

• Министарство животне средине и просторног планирања, http://www.ekoplan.gov.rs

• Агенција за енергетску ефикасност, http://www.seea.gov.rs

• Агенција за енергетику, http://www.aers.rs

• Републички завод за развој, http://www.razvoj.gov.rs

• Стратегија одрживог развоја, http://www.odrzivi-razvoj.gov.rs

• ЕкоФорум http://www.ekoforum.org

• Фонд за заштиту животне средине општине Обреновац, http://www.ekofond.org.rs

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe