Утицаји на животну средину

Све врсте енергије имају потенцијалне утицаје на животну средину различитог степена на сваком ступњу животног циклуса, од производње преко обраде до финалне потрошње.

Сагоревање фосилних горива је праћено ослобађањем киселих гасова, прашине, чађи и других загађујућих супстанци.

Активности на површинским коповима су неопходне за добијање горива, али оне доводе до уништавања природних предела.

Функционисање нуклеарних електрана може да буде ризично, а одлагање радиоактивног отпада који настаје производњом нуклеарне енергије је скуп и технички нерешив проблем.

Фосилна горива
Нуклеарна енергија
Обновљиве енергије

Енергија се може добијати и чистијим методама, користећи обновљиве ресурсе, као што су сунце, ветар, извори термалних вода и биомаса.

Последњих година, озбиљни проблеми у животној средини, као што су киселе кише и глобално загревање, забринули су јавност и привукли пажњу људи који доносе одлуке.

Производња енергија утиче на воду, као и на површинске и дубље слојеве земљишта, али су промене које она изазива углавном локалног карактера.

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe